شاد با فرزندانمان....

تصاویر عید 92

سلام سلام سلام می دونم مشتاق دیدن عکس هستید . پس بفرمایید عکس: بقیه ی عکسها رو تو ادامه ببینید حسن پایان عکس های این پست، نقاشی سارا خانوم برای شبکه ی پویا که با دیدن هفت سین میدان مشاهیر به ذهنش رسید و کشید: ...
28 فروردين 1392

عکس های جشن الفبا

راجع به جعبه ي جوايز قبلا  گفته بودم. بايستي با جعبع ي پيراهن مردانه يك جعبع تزئين مي كرديم: تا توي جشن استفاده بشه:   ...
11 مرداد 1391

خاطره زمستاني

سال 89 زمستان خوب و دلچسبي داشت. يك روز صبح مثل هميشه از خواب بلند شديم، صبحانه خورديم و آماده ترك منزل بوديم. همينكه چشمامون به منظره حياط افتاد لبريز از شوق و هيجان شديم. برف مثل رويا همه جا رو پوشانده بود. سارا كلي ذوق كرده بود و صبا كه تازه همچين چيزي مي ديد بهت زده به نظر مي رسيد.آسه آسه رفتيم خونه ماماني و بچه ها رو تحويل داديم. از اون روز به بعد صبا هر چيز سفيد بيرون مي ديد حتي به ابرها مي گفت بَف. توي اداره هم يه روز با نشاط داشتيم . قبل از اينكه سر و كله رئيسا پيدا بشه با همكار ها رفتيم بيرون و كلي گوله برف به سمت هم پرتاب كرديم. بعد هم سرشار از انرژي برگشتيم و بعد از خوردن يه چاي گرم كه خيلي هم چسبيد به كار و بارمون رسيديم. سارا ...
27 تير 1390