سهیلسهیل، تا این لحظه: 8 سال و 5 ماه و 27 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 14 سال و 11 ماه و 11 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 11 سال و 1 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

مامان بابا من ميخام آزاد باشم

ديروز از كارم كه برگشتم متوجه يك جمله روي كاغذ روي ديوار سارا شدم:"مامان بابا م ميخا آزاد باشم." كلي خنديدم و بغلش كردم . پرسيدم آخه كي اسيرت كرده ؟  خنديد و با انگشت یواشکی به صبا اشاره كرد. ديشب كه صبا كنترل رو به سرش كوبيده بود اون جمله رو نوشته بود. كم كم جملات ديگه اي هم اضافه شد: "مامان بابا من از دست صبا فرار كونم." "بابا چرا شب  دیر مي آيد خانه؟"
11 دی 1390
1