سهیلسهیل، تا این لحظه: 10 سال و 11 ماه و 20 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 17 سال و 5 ماه و 5 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 13 سال و 5 ماه و 25 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

این سه نفر

من و صبا توی کلینیک منتظر نوبت دکتر بودیم. صبا : مامان می خوای ستاره ها رو بشمارم؟ مامان: بشمار مامان جون. صبا: وان            توو          اوری         فُر          فایو          سکس         سون       ایت        ناین        تِن مامان: آفرین دخترم خانوم مربی بهت یاد داده...
7 بهمن 1391
1