سهیلسهیل، تا این لحظه: 9 سال و 9 ماه و 26 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 16 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 12 سال و 4 ماه و 1 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

این سه نفر

من و صبا توی کلینیک منتظر نوبت دکتر بودیم. صبا : مامان می خوای ستاره ها رو بشمارم؟ مامان: بشمار مامان جون. صبا: وان            توو          اوری         فُر          فایو          سکس         سون       ایت        ناین        تِن مامان: آفرین دخترم خانوم مربی بهت یاد داده...
7 بهمن 1391
1