سهیلسهیل، تا این لحظه: 10 سال و 11 ماه و 20 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 17 سال و 5 ماه و 5 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 13 سال و 5 ماه و 25 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

و اما بعد

سلام عرض می کنم بعد از یک غیبت کبری. بشنوید از صبا جون: صبا به تازگی یاد گرفته با کمک مایع صابون و انگشتهای اشاره و شست حباب درست کنه افتاده به جون مایع صابون  و مامان باید با در زدن و دعوا صبا رو از دستشویی بیرون بیاره. یه روز این دخترک از دستشویی اومد بیرون و به مامانش گفت: دیدی زود اومدم بیرون؟ دیگه دختر خوبی شدم؟ مامان: آفرین عزیزم . همان لحظه صبا رو کرد به بابا و گفت: بابا چرا صابون دستشویی رو پر نمی کنی؟ مامان: پس بگو چرا زود اومدی بیرون!   صبا از من درخواست بالا بالا کرد و خوشبختانه من سر سارا از این جنگولک بازیها درآورده بودم و فلش کارتهای مشابهی خریده بودم. بنابراین درخواست به سرعت اجابت ش...
26 مرداد 1392
1