سهیلسهیل، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 22 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 15 سال و 11 ماه و 6 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 11 سال و 11 ماه و 27 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

هديه قشنگ سارا به پدر و مادر

1390/9/22 12:47
نویسنده : ليلا
659 بازدید
اشتراک گذاری

مادر بده  مژده که من                               درس الفبا خوانده ام

امروز با آموزگار                                من آب،  بابا خوانده ام

آموزگارم آب را                                    با مهربانی بخش کرد

او با نگاه گرم خود                                 بس مهربانی پخش کرد

با دستهای کوچکم                                  مادر نوشتم آب را

روز دگر خواهم نوشت                           خورشید را، مهتاب را

بر سینه ام خواهم نوشت                          بابا که امید من است

در آسمان زندگی                                 او مثل خورشید من است

برقلب خود خواهم نوشت                       مادر چراغ خانه است

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)