سهیلسهیل، تا این لحظه: 9 سال و 4 ماه و 4 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 15 سال و 9 ماه و 19 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 11 سال و 10 ماه و 9 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

عید غریب

هر چه به عید نزدیک می شوم. بغضم سرکش تر میشود. با تلنگری اشکم جاری میشود و هق هق رسوایم میکند. باران میبارد و انگار از خاک بوی غربت بلند می شود. به استقبال بهار میروم. با تمام جزئیاتش مو به مو و قدم به قدم. درحالیکه میدانم تو به استقبالم نخواهی آمد. در آغوشم نخواهی گرفت و نگاهت را در قاب چوبی کنج خانه ات باید جست.
27 اسفند 1397
1