سهیلسهیل، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 22 روز سن داره
ساراسارا، تا این لحظه: 15 سال و 11 ماه و 6 روز سن داره
صباصبا، تا این لحظه: 11 سال و 11 ماه و 27 روز سن داره

شاد با فرزندانمان....

این سه نفر

من و صبا توی کلینیک منتظر نوبت دکتر بودیم. صبا : مامان می خوای ستاره ها رو بشمارم؟ مامان: بشمار مامان جون. صبا: وان            توو          اوری         فُر          فایو          سکس         سون       ایت        ناین        تِن مامان: آفرین دخترم خانوم مربی بهت یاد داده...
7 بهمن 1391
1